Przeglądy, konserwacje, montaże

Wykonujemy przeglądy i konserwacje wszystkich maszyn i urządzeń
Urządzenia gastronomiczne nie mają przed nami żadnych tajemnic. Instalujemy, przyjeżdżamy na przeglądy i konserwacje do klienta.